Poniżej przedstawiamy ekspertów, którzy wystąpią podczas II edycji Forum OZE

 

 

Wojciech Nawrocki 

Członek Zarządu w firmie Metropolis Doradztwo Gospodarcze

Członek Zarządu i współzałożyciel METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. – jednej z czołowych firm doradztwa w zakresie funduszy unijnych w Polsce. Mgr. Inż. ochrony środowiska specjalizujący się w projektach dotyczących ochrony środowiska i energetyki. Doświadczony doradca największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, a także indywidualnych inwestorów, mający na swoim koncie setki milionów złotych środków unijnych pozyskanych dla Klientów.

 

 

 

 

Witold Chmarzyński

radca prawny, wspólnik zarządzający w kancelarii Cieślikowski, Chmarzyński, Dąbek Kancelaria adwokacko-radcowska Sp. J.

Specjalizuje się m.in. w obsłudze spółek, procesów inwestycyjnych, a także posiada bogate doświadczenie we wszelkich aspektach prawnych związanych z nieruchomościami. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny nieruchomości oraz spółek, w tym m.in. współautorem monografii Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach.

Jego pasją (prywatną jak i zawodową) jest elektromobilność – jest ekspertem prawnym śledzącym zmieniające się prawo w tej branży, prelegentem na licznych konferencjach poświęconych tematyce prawnej elektromobilności (polskich jak i międzynarodowych). W zakresie elektromobilności doradza czołowym firmy z branży automotive jak i firmom stawiającym sieć stacji ładowania w Polsce.

 

 

 

Piotr Szwarc

Piotr Szwarc, Prawnik, Specjalista ds. OZE w Kancelarii Cieślikowski, Chmarzyński, Dąbek Kancelaria adwokacko-radcowska Sp. J.

Prawnik, którego przedmiotem zainteresowań są inwestycje infrastrukturalne, nieruchomości i energetyka, w szczególności odnawialne źródła energii. Doradzał klientom z branży elektroenergetycznej i gazowniczej, w tym biogazowniom. Ze szczególnym zainteresowaniem śledzi wzrost rynku niskoemisyjnych technologii i towarzyszące mu uregulowania prawne. Zaangażowany w rozwój OZE w Polsce. Wspiera klientów w postępowaniach sądowych oraz postępowaniach przed organami administracji publicznej, w tym przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Bierze także udział w negocjacjach z przedsiębiorstwami pełniącymi funkcję operatorów systemów elektroenergetycznych. Doświadczenie zdobywał pracując w kancelariach prawnych oraz organach administracji państwowej, w tym Ministerstwie Infrastruktury oraz Urzędzie Regulacji Energetyki.’

 

 

 

Andrzej Nentwig

adwokat, Counsel w zespole Energy & Utilities kancelarii Bird & Bird

Andrzej Nentwig – adwokat, ceniony ekspert prawa energetycznego oraz ochrony środowiska z niemal trzynastoletnim doświadczeniem w branży, który jako Counsel współkieruje zespołem Energy & Utilities w polskim biurze Bird & Bird.

Posiada bogate doświadczenie regulacyjne (m.in. w zakresie postępowań taryfowych, koncesyjnych oraz reprezentowania przedsiębiorstw energetycznych w postępowaniach przed Prezesem URE, organami regulacyjnymi w sektorze naftowym i górniczym, organami nadzoru budowlanego, itp.), kontraktowe (negocjował i przygotowywał m.in. kontakty typu EPC, O&M, umowy przyłączeniowe, umowy sprzedaży energii/gazu, umowy dostawy ciepła oraz kompleksowe umowy zakupu infrastruktury energetycznej) oraz transakcyjne (doradzał przy szeregu transakcji typu M&A na polskim rynku energii, przy projektach typu joint venture pomiędzy polskimi i międzynarodowymi koncernami energetycznymi, jak również przy licznych analizach due diligence w branży energetycznej).
Przez lata doradzał zarówno największej polskiej spółce gazowniczej, a następnie międzynarodowym koncernom naftowym (w tym tzw. supermajors), prowadzącym w Polsce projekty poszukiwawczo-rozpoznawcze w zakresie gazu ziemnego lub ropy naftowej. Przez 4 lata kierował też działem prawnym amerykańskiej spółki naftowej BNK Petroleum Inc. w Polsce, doradzając także przy innych projektach realizowanych przez grupę BNK w Europie (w tym Niemczech i Hiszpanii).  Posiada też istotne doświadczenie z zakresu ochrony środowiska, zdobyte reprezentując szereg inwestorów branżowych w różnego rodzaju postępowaniach przed organami ochrony środowiska.

 

 

Łukasz Petelski

Associate w zespole Energy & Utilities w polskim biurze Bird & Bird

Radca prawny w zespole Energy & Utilities, Bird & Bird. Specjalizuje się w doradztwie dla sektora energetycznego. Doradzał przy szeregu transakcji typu M&A na polskim rynku energii oraz przy licznych analizach due diligence w branży energetycznej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych m.in. z przyłączeniem do sieci źródeł wytwórczych, w tym farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Negocjuje i sporządza umowy z sektora elektroenergetycznego, gazowego i ciepłowniczego. Reprezentuje przedsiębiorstwa energetyczne w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, w tym w postępowaniach koncesyjnych. Do obszarów jego zainteresowań należą w szczególności odnawialne źródła energii. Posiada doświadczenie w doradztwie przy inwestycjach związanych z posadowieniem i eksploatacją farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach dotyczących prawa energetycznego. Jest autorem publikacji prasowych dotyczących OZE.

 

 

dr Agnieszka Łuszpak – Zając

Radca prawny, Partner w Kancelarii Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy (SDZLEGAL SCHINDHELM)

Doradza spółkom polskim oraz zagranicznym w zakresie kwestii dotyczących prawa umów, prawa budowlanego, prawa dotyczącego rynku nieruchomości oraz inwestycji zagranicznych.

Dr Agnieszka Łuszpak – Zając doradzała przy szeregu due dilligence projektów OZE oraz przy umowach dotyczących w szczególności projektów wiatrowych, w tym umowach niezbędnych do realizacji tych projektów oraz umowach związanych z ich sprzedażą, prowadziła negocjacje wielu umów dotyczących zakupu energii cieplnej i energii elektrycznej, w tym dla zaopatrzenia nowobudowanej fabryki wiodącego producenta aut z sektora premium realizowanej w koncepcji CO2-neutral. Specjalizuje się w prowadzeniu negocjacji, doradztwie przy zawieraniu umów oraz ich wykonywaniu.

Dr Agnieszka Łuszpak – Zając jest autorką licznych artykułów i publikacji w zakresie prawa cywilnego, w szczególności dotyczących problematyki zawierania umów. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wykładowcą w Szkole Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, a także członkiem European Law Institute.

 

 

 

Filip Opoka

radca prawny, Partner w kancelarii NGL Legal

Filip Opoka, partner w NGL Legal, radca prawny. Specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym na rzecz podmiotów z sektora energetyki i gazownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z sektora energetyki wiatrowej. Specjalizuje się także w doradztwie z obszaru prawa ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z elektromobilnością.

Jego doświadczenie w sektorze energetyki wiatrowej (w tym morskiej) obejmuje udział w licznych projektach dotyczących nabycia farm wiatrowych, włącznie z analizą umów przyłączeniowych, dostawy i instalacji turbin, obrotu świadectwami pochodzenia oraz PPA. Ponadto pracował przy projekcie obejmującym opracowanie i negocjacje umowy na badania środowiskowe i wietrzności oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla morskiej farmy wiatrowej. W latach 2010 – 2018 Filip współpracował z kancelarią DLA Piper w Polsce w obszarze energetyki i ochrony środowiska, gdzie koordynował Zespół Elektromobilności.

 

 

Sara Radzicka-Tolwaj

Prawnik, Specjalista ds. OZE w kancelarii NGL Legal.

Sara Radzicka-Tolwaj, prawnik w NGL Legal. Specjalizuje się w prawie energetycznym. Doradza w kwestiach regulacyjnych podmiotom z sektora energetyki ze szczególnym uwzględnieniem podsektora energetyki odnawialnej oraz podmiotom z sektora gazownictwa.

Jej doświadczenie obejmuje sporządzanie i opiniowanie umów dla podmiotów z branży energetycznej, opinii z zakresu prawa energetycznego, ustawy OZE i prawa europejskiego oraz uczestniczenie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Doradzała w sprawach dotyczących stosowania rozporządzenia REMIT, dyrektywy gazowej oraz kodeksów sieci. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu prac legislacyjnych
i przeprowadzaniu procesów due diligence. Obsługuje również klaster energii w zakresie kwestii związanych z udziałem instalacji OZE w systemie wsparcia.

Praktyczne doświadczenie zdobywała w międzynarodowych kancelariach oraz dziale prawnym dużego przedsiębiorstwa sieciowego.

 

 

Barbara Adamska

Ekspert w zakresie energii odnawialnej, założycielka firmy ADM Poland,

Barbara Adamska, ekspert w zakresie energii odnawialnej, autorka licznych publikacji w prasie fachowej. Założycielka ADM Poland, firmy oferującej wsparcie sprzedażowe i marketingowe dla firm z obszaru niemieckojęzycznego wchodzących na rynek polski. Przez 10 lat odpowiedzialna za sprzedaż i marketing w Polsce koncernu Mitsubishi Electric Europe B.V. (dywizja Visual Information Systems). Wcześniej jako rzecznik Carcade S.A. jeden z najlepszych rzeczników prasowych instytucji finansowych w Polsce (wg. Gazety Prawnej oraz Home&Market). Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (mgr nauk ekonomicznych, mgr filologii niemieckiej) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (MBA).

 

 

Michał Baranowski

Rzecznik prasowy Polskiego Stowarzyszenia Elektromobilności

Przedsiębiorca i dziennikarz. Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, Politechniki Łódzkiej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert w zakresie elektromobilności, telekomunikacji, cyberbezpieczeństwa oraz inteligentnych technologii. Dziennikarz Menadżera Floty, Rzecznik Prasowy Polskiego Stowarzyszenie Elektromobilności i Prezes Zarządu Elocity. Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących elektromobilności oraz wizji transportu przyszłości.

Wieloletni pracownik departamentów technologicznych i departamentów strategii operatorów telefonii komórkowej, zaangażowany między innymi w rozwój produktów i usług dla branży automotive. Użytkownik i kierowca testowy aut elektrycznych, między innymi wersji prototypowych na zamkniętych torach. Współautor innowacyjnej polskiej platformy do zarządzania stacjami ładowania samochodów elektrycznych.

 

 

 

Kamil Ptak

Założyciel City-Brand Energia Odnawialna oraz Energy Education, Koordynator w Fundacji „Czyste Powietrze”, Doradca Zarządu Fundacji „Świadomi Klimatu”

Przedsiębiorca, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, a prywatnie pasjonat odnawialnych źródeł energii oraz nowych technologii. Od 2012 roku ściśle związany z szeroko pojętą branżą energetyczną. Jego doświadczenie obejmuje analizę zamówień publicznych pod kątem wymagań w SIWZ dla firm z branży energetycznej, organizację specjalistycznych szkoleń i konferencji, przeprowadzanie webinarów, pozyskiwanie dofinansowań na projekty proekologiczne, a także konsultowanie programów nauczania w zakresie ochrony środowiska na Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Autor publikacji eksperckich w pismach branżowych na temat m.in.: Ustawy OZE, edukacji ekologicznej oraz niskiej emisji. Przeprowadził kilkadziesiąt projektów szkoleniowych w energetyce m.in.: „Perspektywy rozwoju kogeneracji w Polsce”, „Forum OZE”, „Forum CHP & EE”, „Samowystarczalność energetyczna w firmach przemysłowych”, „Ustawa o Rynku Mocy” i wiele innych. Obecnie działa również jako Koordynator Fundacji: „Czyste Powietrze” w województwie dolnośląskim. Organizacja ta bezpłatnie pomaga w złożeniu wniosków w Programie „Czyste Powietrze”, co w dużej mierze przyczyni się do ograniczenia zjawiska niskiej emisji w Polsce.