Poniżej przedstawiamy ekspertów, którzy wystąpią podczas seminarium: „Ustawa o Cenach Energii Elektrycznej”

 

 

Jan Sakławski

Radca prawny, Partner w Kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy sp.k.,

Jan jest radcą prawnym, partnerem i jednym z założycieli Kancelarii.Specjalizuje się w prowadzeniu projektów infrastrukturalnych, w tym w szczególności z zakresu energetyki i kolejnictwa. Uczestniczył w badaniach due diligence, sporządzał opinie prawne i doradzał klientom w złożonych procesach inwestycyjnych, w tym w skomplikowanych kwestiach związanych z ochroną środowiska. Posiada ponadto bogate doświadczenie procesowe, które zdobył reprezentując klientów w wielomilionowych sporach korporacyjnych, infrastrukturalnych oraz dotyczących funduszy unijnych, a także w postępowaniach przed organem regulacyjnym (URE, UTK).

Jan zajmuje się doradztwem regulacyjnym dla klientów z branży energetycznej (zarówno dla wytwórców energii jak i przedsiębiorstw zajmujących się jej obrotem) oraz kolejowej (dla zarządców infrastruktury oraz przewoźników).

Wspiera również przedsiębiorców w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w tym w szczególności pomocy na cele związane z ochroną środowiska i energetyką. Jan doradza klientom w procesach zwiększania efektywności energetycznej urządzeń i przedsiębiorstw, w tym także w procesie uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej.

Jan posiada na swoim koncie liczne publikacje dotyczące tak różnorodnych zagadnień jak prawo pomocy publicznej, prawo korporacyjnego, otoczenie prawne odnawialnych źródeł energii, czy też system wspierania efektywności energetycznej.

 

 

Marek Dolatowski

Adwokat w kancelarii Wardyński i Wspólnicy – praktyka doradztwa dla sektora energii.

Marek Dolatowski jest adwokatem w praktyce doradztwa dla sektora energii. Doradza też w sprawach transakcyjnych i reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i organami regulacyjnymi.

Na co dzień doradza przedsiębiorstwom z sektora energetyki odnawialnej i przedsiębiorstwom energetycznym w sprawach regulacyjnych, korporacyjnych, inwestycyjnych i kontraktowych (umowy sprzedaży lub dystrybucji gazu, energii elektrycznej lub ciepła), a także przedsiębiorcom planującym i prowadzącym inwestycje w zakresie poszukiwania i wydobywania gazu lub ropy naftowej ze złóż niekonwencjonalnych (gaz łupkowy).

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (2010), Szkołę Główną Handlową w Warszawie (2009) oraz program menedżerski CEMS Master in International Management (2009). Jest także absolwentem Szkoły Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, którą ukończył w 2010 r. z wyróżnieniem.

Pracował m.in. w międzynarodowej kancelarii prawnej, w dziale prawnym Siemens AG w siedzibie koncernu w Monachium oraz w Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft (Swiss Re) w Zurychu. Posiada uprawnienia solicitora Anglii i Walii (obecnie nie wykonuje zawodu).

 

 

Jakub Macek

Radca prawny, doradca podatkowy w kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Jakub Macek jest radcą prawnym oraz doradcą podatkowym w praktyce podatkowej. Świadczy usługi doradztwa podatkowego dotyczące krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego. Służy pomocą przy transakcjach dotyczących udziałów lub akcji, przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz nieruchomości. Świadczy również usługi w zakresie efektywnych podatkowo struktur finansowania działalności gospodarczej.

Doradza klientom w sporach z organami podatkowymi i reprezentuje ich przed sądami administracyjnymi. Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2017 r. Wcześniej przez siedem lat pracował w jednej z firm Wielkiej Czwórki.

 

 

Paweł Makaruk

prawnik w zespole prawa energetycznego w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland

Paweł Makaruk pracuje na stanowisku prawnika w zespole prawa energetycznego kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. Wspiera klientów w zakresie postępowań koncesyjnych i taryfowych, administracyjnych oraz doradztwa w zakresie prawa energetycznego. Pracuje dla wiodących spółek z sektora energetyki i paliw ciekłych.

Realizował projekty związane z prawem własności intelektualnej, a także doradzał w związku z planowaną implementacją postanowień dyrektywy MiFID 2.  W obszarze jego zainteresowań znajdują się również zagadnienia prawa spółek, bankowego, nieruchomości oraz restrukturyzacyjnego.

Przed dołączeniem do Wierzbowski Eversheds Sutherland pracował w kilku kancelariach prawnych, głównie przy sprawach z zakresu prawa nieruchomości oraz obsługi korporacyjnej. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest aplikantem adwokackim