Firma INERGIS S.A. wystawcą podczas II edycji Forum OZE

Firma INERGIS S.A. została kolejnym wystawcą podczas organizowanej II edycji Forum Odnawianych Źródeł Energii.

Firma INERGIS S.A. działa w branży budowlano-instalacyjnej, założona została w 1988r. w Częstochowie. Jedna z dziedzin, w której się wyspecjalizowała to Odnawialne Źródła Energii (OZE) tj.: energia z biomasy, instalacje solarne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, Kogeneracja, Trigeneracja w oparciu o układy skojarzone wykorzystujące agregaty absorpcyjne i adsorpcyjne.

Poza usługami z zakresu OZE w ofercie firmy znajdują się również:

  • usługi projektowe,
  • nowoczesne technologie grzewcze,
  • systemy aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA),
  • instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne,
  • roboty inżynieryjne,
  • instalacje przemysłowe,
  • handel materiałami instalacyjnymi w ramach hurtowni,
  • serwis urządzeń grzewczych, chłodniczych, wentylacyjno-klimatyzacyjnych,
  • termomodernizacje,
  • roboty ogólnobudowlane.

Bardzo dziękujemy za zaufanie i jeszcze raz serdecznie zapraszamy na wydarzenie.