Szanowni Państwo,

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy dotyczący uczestnictwa w II edycji „Forum Odnawialnych Źródeł Energii”, które odbędzie się 5-6 czerwca w Warszawie.

Istnieje również możliwość zgłoszenia się za pomocą ręcznie wypełnianego formularza zgłoszeniowego dostępnego (do pobrania) – po uzupełnieniu należy wysłać go na adres: biuro@szkolenia-oze.pl

 

Wybór opcji uczestnictwa - prosimy o zaznaczenie jednej opcji

 

Wypełniając i wysyłając do nas formularz zgłoszeniowy akceptują Państwo warunki regulaminu dostępnego poniżej:

 

  1. Po otrzymaniu zgłoszenia wysyłamy Państwu potwierdzenie udziału oraz fakturę proforma.
  2. Nadesłanie zgłoszenia jest jednoczesnym zobowiązaniem do zapłaty na podstawie wystawionej faktury.
  3. Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały w formie papierowej i elektronicznej, poczęstunek podczas wydarzenia: lunch, kawa, herbata, napoje itp., w przypadku wydarzeń dwudniowych opłata opcjonalnie obejmuje zakwaterowanie w hotelu.
  4. W ciągu 7 dni od daty wpłaty wystawiamy fakturę i wysyłamy na adres e-mail lub adres korespondencyjny zamawiającego.
  5. Zamiast zgłoszonej osoby, w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
  6. W przypadku odwołania zgłoszenia na 30 do 14 dni przed wydarzeniem, pobieramy opłatę manipulacyjną w kwocie 20% od wartości zgłoszenia.
  7. Na 7 dni przed wydarzeniem nie przyjmujemy rezygnacji z uczestnictwa.
  8. Energy Education zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia, terminie oraz miejscu odbywania się szkolenia.
  9. Niniejszym wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe podane w formularzu były wykorzystywane przy organizacji szkoleń i pozostałych działaniach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 1333 poz. 883). Zastrzegam sobie prawo do usunięcia oraz wglądu umieszczenia danych.