Fundacja Świadomi Klimatu wspiera działania na rzecz zainicjowania procesu zmian gospodarczych, cywilizacyjnych i kulturowych tworzących ludziom warunki do prowadzenia zdrowego trybu życia w zdrowym środowisku naturalnym, w tym działania w zakresie ekologii, ochrony środowiska, ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wspomagania rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości.

Wspólnie z osobami zaangażowanymi w pracę Fundacji zrealizowaliśmy już wiele projektów podnoszących świadomość ludzi w zakresie ograniczania niskiej emisji czy nowych technologii i OZE.

Aktywnie wspieramy również klastry energii i związane z nimi inicjatywy. Jesteśmy członkiem Karkonoskiego Klastra Energii oraz rozwijamy Klaster pn. Autonomiczny Region Energetyczny „Sudety”.

W związku z ogłoszeniem programu priorytetowego „Czyste Powietrze” – pomagamy w napisaniu i złożeniu wniosku.