Magazynowanie energii podczas II edycji Forum OZE

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Pani Sara Radzicka-Tolwaj z kancelarii NGL Legal omówi temat magazynowania energii względem projektowanej nowelizacji prawa energetycznego. 

Powyższe zagadnienia są niezwykle istotne z punktu widzenia inwestycji w OZE czy rozwoju elektromobilności, dlatego nie mogło zabraknąć tego tematu na naszym wydarzeniu.

W swoim wystąpieniu Pani Sara Radzicka-Tolwaj omówi regulacje krajowe i unijne odnośnie magazynowania energii, a także zasady magazynowania energii w projekcie nowelizacji prawa energetycznego w tym:

  • Definicje
  • Przyłączanie magazynów energii do sieci
  • Rejestr magazynów/ koncesjonowanie
  • Zasady uiszczania opłat za przesył/ dystrybucję
  • Magazyny energii stanowiące część instalacji OZE – system wsparcia OZE.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy, informacje dostępne są na stronie: http://szkolenia-oze.pl/forum-oze-ii-edycja/