METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze jest jedną z wiodących na rynku polskim firm zajmujących się pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania.

Założone w styczniu 2005 r. przedsiębiorstwo korzysta z wiedzy i doświadczenia 25 ekspertów z dziedziny ekonomii, finansów, prawa, podatków oraz ochrony środowiska, w tym ekspertów powołanych do oceny wniosków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Infrastruktura i Środowisko.

Wynikiem wieloletniej działalności i sukcesów w pozyskiwaniu dofinansowania jest współpraca z licznymi organizacjami i przedsiębiorstwami a także instytutami naukowymi. Współpraca ta wspomaga nasze działania i zwiększa naszą skuteczność.

Prowadzimy procesy inwestycyjne od pomysłu aż po rozliczenie. Naszym celem jest maksymalizacja uzyskanego dofinansowania przy najmniejszym możliwym ryzyku. Bierzemy na siebie ciężar obsługi projektu pod kątem dofinansowania po to, by nasi Klienci mogli się skupić na rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

Wysoka skuteczność naszych działań oraz wartość pozyskanych dotacji, a także zaufanie, jakim darzą nas nasi stali Klienci, stawia naszą firmę w czołówce rankingów wg Forbes, Funduszy Europejskich czy Warsaw Business Jurnal, w których nie ustępujemy firmom z zagranicznym kapitałem.


 

Alseva Innowacje S.A. świadczy wysoko merytoryczne i specjalistyczne usługi w zakresie doradztwa, przygotowania oraz realizacji nowoczesnych inwestycji dla sektora elektroenergetycznego. Wspiera rozwój energetyki słonecznej poprzez kompleksowe projektowanie i wykonawstwo wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych (PV) z zastosowaniem najwyższej klasy podzespołów renomowanych marek.

Zajmujemy się realizacją inwestycji od A do Z – od projektu po jej uruchomienie. Wykonujemy projekty wielkopowierzchniowych elektrowni fotowoltaicznych, prowadzimy cały proces administracyjny, oferujemy wykonawstwo i kompleksową obsługę inwestycji na terenie całego kraju. Nasz zespół tworzy grupa pasjonatów i specjalistów z bogatym doświadczeniem zawodowym, posiadających ekspercką wiedzę w zakresie szeroko pojętej energetyki odnawialnej. Z zaangażowaniem śledzimy zmiany w sektorze OZE, znamy najnowsze trendy i przyczyniamy się do rozwoju branży. Wspieramy inwestorów na każdym etapie, zapewniając pełen profesjonalizm. Usługi świadczymy w sposób neutralny, obiektywny, z dołożeniem szczególnej dbałości o interes podmiotu zlecającego.


Firma INERGIS S.A. działa od 1988r. w branży budowlano-instalacyjnej. Jedną z dziedzin, w której się wyspecjalizowała to Odnawialne Źródła Energii (OZE) tj.: energia z biomasy, instalacje solarne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz Kogeneracja, Trigeneracja w oparciu o układy skojarzone wykorzystujące agregaty absorpcyjne i adsorpcyjne. Wiele z tych nowatorskich rozwiązań zastosowane zostało w biurowcu firmy zrealizowanym w 2009r.

Poza usługami z zakresu OZE w ofercie firmy znajdują się również:

 • usługi projektowe,
 • nowoczesne technologie grzewcze,
 • instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne,
 • handel materiałami instalacyjnymi,
 • serwis urządzeń grzewczych, chłodniczych, wentylacyjno-klimatyzacyjnych,
 • termomodernizacje,
 • roboty ogólnobudowlane.

Posiadamy kompetencje oraz umiejętności które umożliwiają nam kompleksową realizację wyjątkowo trudnych i złożonych kontraktów.


SIGMA FINANCE Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Biuro Inwestycji i Projektów Unijnych w Lublinie od ponad 15-stu lat skutecznie wspiera przedsiębiorców w przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności z dziedziny odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji, efektywności energetycznej i innych (zwłaszcza energetyka wiatrowa, instalacje fotowoltaiczne). Z nami powstało ponad 200 projektów obejmujących inwestycje o wartości ok. 300,00 mln złotych i wartości dofinansowania ok. 180,00 mln zł. Nasze działania skupiają się na inwestycjach OZE i z projektach z obszaru wdrożenia wyników prac B+R oraz wdrażania innowacji.

W obszarze naszego działania jako DORADCY UE znajduje się:

 • kompleksowa obsługa na etapie aplikowania o dotacje oraz skuteczne rozliczanie projektów unijnych w zakresie inwestycji (w obszarach b+r, innowacji, rozwoju przedsiębiorstw, ale głównie są to projekty dotyczące OZE (polegające na budowie instalacji oze celem wytwarzania energii na sprzedaż ale również mikro instalacji rozproszonych wytwarzających energie na potrzeby własne przedsiębiorstw, energetyka obywatelska, Pogram Czyste Powietrze i inne),
 • wsparcie wytwórców i prawidłowe przygotowanie do udziału w aukcjach OZE, wyliczenie progów dopuszczalnej pomocy publicznej i dbałość o realizację inwestycji zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie,
 • obsługa wniosków o dotacje unijne dla mikroinstalacji rozproszonych,
 • prowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie podnoszenia świadomości obywateli i promowania energetyki obywatelskiej
 • szkolenia oze, prezentacje podnoszące świadomość obywateli
 • budowa i wsparcie merytoryczne inicjatyw w zakresie klastrów energetycznych, współpraca z gminami (menedżer projektów oze) , projekty w formule projekt finance.

 

Fundacja Świadomi Klimatu wspiera działania na rzecz zainicjowania procesu zmian gospodarczych, cywilizacyjnych i kulturowych tworzących ludziom warunki do prowadzenia zdrowego trybu życia w zdrowym środowisku naturalnym, w tym działania w zakresie ekologii, ochrony środowiska, ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wspomagania rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości.


 

W dzisiejszych czasach specjalizacja jest koniecznością, a także gwarancją wysokiego poziomu świadczonych usług, dlatego w CC Law zajmujemy się przede wszystkim obsługą przedsiębiorstw oraz osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, lub są aktualnymi albo byłymi wspólnikami w spółkach. Zapewniamy profesjonalne wsparcie na każdym etapie funkcjonowania biznesu – od doradztwa w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności, poprzez obsługę podczas bieżącego funkcjonowania podmiotu, aż po jego ewentualną likwidację. W ramach obsługi codziennej działalności uczestników obrotu gospodarczego w szczególności wspieramy klientów w sporządzaniu i negocjowaniu umów i pomagamy rozwiązywać różnorodne problemy prawne, z którymi spotykają się przedsiębiorcy Posiadamy również bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów gospodarczych – w dotychczasowej praktyce przeprowadziliśmy ich kilkaset.

Przy realizowaniu zleceń klientów priorytetem jest dla nas pełne zadowolenie ze strony naszych zleceniodawców. Uzyskujemy to dzięki zapewnianiu kompleksowych usług doradczych oraz wskazywaniu najlepszych rozwiązań dla zabezpieczenia różnorodnych przedsięwzięć gospodarczych naszych klientów. Nie tylko realizujemy zalecenia klientów, ale także wnosimy wartość dodaną do ich działalności, wskazując rozwiązania, które dla naszych mocodawców są najbardziej korzystne.


 

Bird & Bird to międzynarodowa praktyka prawnicza z ponad 160-letnim doświadczeniem, działająca w 18 krajach Europy, Azji, na Bliskim Wschodzie i w Australii. W Polsce jesteśmy liderem w obszarze IT, własności intelektualnej, bankowości i finansów oraz prawa korporacyjnego i M&A. Naszą pozycję na rynku potwierdzają coroczne wyróżnienia w międzynarodowych rankingach: Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, World Trademark Review, Intellectual Asset Management – Patent 1000 oraz rodzimych publikacjach.


 

Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k. (SDZLEGAL SCHINDHELM) to jedna z wiodących kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Główna siedziba kancelarii znajduje się we Wrocławiu – drugie z polskich biur mieści się w Warszawie. Kancelaria jest członkiem międzynarodowej sieci SCHINDHELM, zrzeszającej kancelarie specjalizujące się obsłudze podmiotów gospodarczych. Prawnicy SCHINDHELM działają 27 biurach w 13 krajach w Europie i Azji. SDZLEGAL SCHINDHELM jest także członkiem International Advisory Group (IAG) – sieci łączącej kancelarie prawne i podatkowe na całym świecie.

SDZLEGAL SCHINDHELM zapewnia wsparcie podmiotom gospodarczym z kapitałem zagranicznym, inwestorom zagranicznym oraz wiodącym przedsiębiorcom z kapitałem polskim we wszystkich dziedzinach szeroko pojętego prawa korporacyjnego. Prawnicy kancelarii posiadają bogate doświadczenie m. in. w doradztwie przy projektach związanych z budową farm wiatrowych, ochroną środowiska i gospodarką odpadami. Usługi są świadczone jest w języku polskim, niemieckim, angielskim, a w razie potrzeby także w językach krajów, w których znajdują się biura sieci SCHINDHELM i IAG.


 

Działamy na rynku energii odnawialnej. Naszą kompetencją jest branża fotowoltaiczna oraz magazynowanie energii. Świadczymy usługi doradcze, marketingowe i Public Relations. Wspieramy działalność eksportową polskich firm.

Wierzymy, że pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych to przyszłość energetyki, a magazynowanie energii to kluczowy czynnik, który zdecyduje o tempie odchodzenia od scentralizowanego modelu zaopatrzenia w energię do modelu rozproszonego.


 

Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności (PSEM) powstało 7 grudnia 2016 r. w celu stworzenia optymalnych warunków do rozwoju elektromobilności w Polsce. Nasze działania koncentrują się na propagowaniu i wspieraniu inicjatyw sprzyjających dynamicznemu rozwojowi elektromobilności, a także na współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami państwowymi i społecznymi, przedsiębiorstwami oraz innymi podmiotami działającymi lub planującymi rozpoczęcie działalności w tym sektorze.  Głęboko wierzymy, że rynek elektromobilności jest rynkiem o dużym potencjale wzrostowym, który może przyczynić się do wzrostu w innych gałęziach gospodarki,


 

NGL Legal to polska kancelaria z biurami w Warszawie i Poznaniu zapewniająca specjalistyczną obsługę prawną na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Dostarczamy naszym klientom innowacyjne i efektywne rozwiązania prawne uwzględniające dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe, środowisko prawne oraz wyzwania przed którymi stoją przedsiębiorcy zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym.

Nasz zespół tworzą doświadczeni i zorientowani na biznes prawnicy i doradcy podatkowi, którzy doświadczenie zawodowe zdobywali w wiodących międzynarodowych i polskich kancelariach oraz firmach doradczych z Wielkiej 4. Zespół NGL Legal liczy obecnie prawie 30 prawników i doradców podatkowych specjalizujących się w kluczowych dziedzinach prawa, w szczególności: prawie korporacyjnym, prawie restrukturyzacyjnym, prawie energetycznym, prawie pracy, prawie nieruchomości, prawie zamówień publicznych oraz prawie podatkowym.