PSEM zaangażowane w II edycję Forum OZE

Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności zostało kolejnym Partnerem Merytorycznym II edycji Forum Odnawialnych Źródeł Energii, które odbywa się już 22-23 maja w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS w Warszawie.

Z ramienia organizacji wystąpi Pan Michał Baranowski – rzecznik prasowy PSEM.

Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności (PSEM) powstało 7 grudnia 2016 r. w celu stworzenia optymalnych warunków do rozwoju elektromobilności w Polsce. Działania organizacji koncentrują się na propagowaniu i wspieraniu inicjatyw sprzyjających dynamicznemu rozwojowi elektromobilności, a także na współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami państwowymi i społecznymi, przedsiębiorstwami oraz innymi podmiotami działającymi lub planującymi rozpoczęcie działalności w tym sektorze.