Tematyka Klastrów Energii podczas II edycji Forum OZE

Obecnie obserwujemy nieustanny rozwój inicjatyw klastrowych w Polsce, dlatego również tego tematu nie mogło zabraknąć podczas II edycji Forum Odnawialnych Źródeł Energii. Pani Barbara Adamska – ekspert w zakresie energetyki odnawialnej, założycielka firmy ADM Poland w swojej prelekcji przedstawi następujące zagadnienia:

  • Certyfikowany klaster – co daje uzyskanie certyfikatu,
  • Możliwości finansowania inwestycji w inicjatywach klastrowych,
  • Strategia klastra jako kluczowy element,
  • Bilans energetyczny regionu,
  • Słupski Klaster Bioenergetyczny – case study

Już niebawem przygotujemy specjalną propozycję uczestnictwa w Forum dla inicjatyw klastrowych

Serdecznie zapraszamy.